MAS se od svých počátků věnuje aktivitám zaměřeným na děti a mládež. Od roku 2009 v rámci její organizační struktury fungoval Sněm mládeže, který byl složen z dětí a mládeže žijících na území MAS ve věkovém rozmezí 11 – 25 let. Tento víceméně poradní a iniciační orgán MAS byl ustaven hlavně z důvodu dání možnosti mladým lidem vyjádřit se k rozvojovým tendencím regionu a v určitém směru je ovlivnit. Sněm měl své stanovy, členové se pravidelně scházeli a realizovali jednoduché projekty. Pochopitelně i výstupy z jednání Sněmu mládeže vždy nacházely svůj odraz ve Strategiích MAS. Mládež šumperského venkova od svých počátků aktivně organizovala meziobecní turnaje ve florbalu, volejbalu a různé soutěže.

Dnes, v době, kdy je Sněm mládeže spíše v útlumu a hledá nové aktivní členy, v aktivitách zaměřených na mládež navázala MAS. Pravidelně se snaží iniciovat projekty, které podněcují mládež k aktivitě a budovat v mladých zájem o svůj region.

K pravidelným aktivitám podporujícím mládež patří meziobecní Florbalový turnaj.  V roce 2019 byl MAS schválen mezinárodní projekt přes Erasmus+, zaměřený na výměnu mládeže v Estonskem a Gruzií se zaměřením na parlamenty mladých (Sněmy mládeže v jednotlivých zemích), který bude realizován v roce 2022. V rámci Místních akčních plánů se pravidelně realizují aktivity zaměřené na mládež a v současné době podporujeme skrze tzv. Šablony pro NNO neformální vzdělávání dětí a mládeže. Mladí dostali mimo jiné možnost vyjádřit svůj názor při tvorbě SCLLD 2021-2027, kdy diskutovali nad tím, co v regionu MAS chybí, a co by jejich očima bylo dobré na Šumpersku zlepšit.

 

Chceš se stát členem Sněmu mládeže MAS Šumperský venkov a čerpat cenné zkušenosti do budoucna? Napiš nám na e-mail kancelar@sumperskyvenkov.cz nebo kontaktuj naši kancelář.

Příležitosti pro mladé

Z aktuálního dění...

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.