Reg. číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000212

Název projektu: MAS Šumperský venkov - I

 

Doba trvání projektu: 1. 6. 2023 - 30. 9. 2024

Dotace: Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Celkové náklady projektu: 1 022 400 Kč

Anotace: Zajištění činnosti MAS Šumperský venkov. Jedná se o projekt provozního charakteru, který řeší zajištění činnosti MAS Šumperský venkov, z. s. a realizace SCLLD MAS. Podporovanými aktivitami je zajištění stabilní administrativní kapacity kanceláře MAS a ostatních výdajů potřebných pro výkon činností MAS.

 

 

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.