Projekt Od vidlí po vidličku si klade za cíl dostat více lokálních potravin do školních jídelen. Navazuje na evropskou strategii Farm to Fork, která stojí na udržitelných potravinách včetně zkracování dodavatelské odběratelských řetězců a snižování uhlíkové stopy.

V současné době pracujeme se školními jídelnami v regionu ORP Šumperk a ORP Zábřeh a snažíme se také o přesah do dalších oblastí našeho kraje. Zájem už projevila i školní jídelna z Jeseníku.

O co usilujeme?

  • Aby 30 - 40 % všech potravin, které školní jídelny odebírají, byly regionálního nebo alespoň českého původu (s ohledem na sortiment).
  • Aby vzniknul jednotný objednávkový SW a logistika zastřešující lokální dodavatele (usnadnění pro vedoucí ŠJ, které nemají kapacity řešit objednávky, fakturace a zavážky od mnoha drobných dodavatelů).
  • Aby veřejnost rozuměla významu a přínosu používání lokálních potravin z hlediska ekonomického, ekologického, zdravotního.

Jaký je aktuální stav?

V současné době motivované školní jídelny oslovují schválené dodavatele a producenty lokálních potravin a hledají způsoby efektivní spolupráce.

 

Seznam spolupracujících školních jídelen a schválených dodavatelů včetně kontaktů najdete ZDE

Přihlášku do projektu pro dodavatele najdete ZDE

Aktuálně: www.facebook.com/odvidlipovidlicku

Náš nový web: www.odvidlipovidlicku.cz

 

Festival Vidle vidlička Fest

V rámci iniciativy Od vidlí po vidličku pořádáme Vidle Vidlička FEST - festival lokálního jídla. Cílem je osvěta lajcké i odborné veřejnosti - význam lokálních potravin z hlediska zdravotního, ekonomického i ekologického. Akce má další doprovodný hudební a jiný program vždy lokálního charakteru. Prvního ročníku se zůčastnilo přes 5 tisíc lidí.

Více k festivalu:

 

Kontakt: Lenka Ehlerová, ehlerova@sumperskyvenkov.cz

 

 

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.