16
obcí v území

52
členů MAS

> 200
podpořených projektů

> 90 mil. Kč
pomohli jsme vám získat

Přes MASku můžete žádat o finanční podporu svých projetků

MAS (Místní akční skupina) Šumperský venkov je zapsaný spolek, který spojuje lidi, obce, firmy, školy a neziskové organizace 16 obcí šumperského venkova, s cílem rozvíjet toto území. Propojujeme aktéry v území i mimo něj a motivujeme je ke společnému dialogu. Získáváme finanční prostředky pro naše území. Následně vypisujeme dotační výzvy, ve kterých se žadatelé mohou ucházet o podporu svých projektů a pomáháme jim s úspěšnou administrací žádostí. Realizujeme své vlastní projekty a akce.

Aktuální dotační výzvy Více o MAS

Aktuality a novinky

Pozastavení příjmu žádostí NZÚ light

Dnes byl ze strany SFŽP bez předchozího upozornění ukončen příjem žádostí o dotaci. Podání nových žádostí bude znovu umožněno (za nových podmínek) od 25. 6. 2024. Více informací...

Publikováno: 22. 05 2024

Více...

Seminář pro příjemce dotace 1. výzvy SZP – 20. 05. 2024

Seminář pro příjemce dotace 1. výzvy SZP – 20. 05. 2024

Publikováno: 17. 05 2024

Více...

Vyhlásili jsme 2. výzvu OP TAK

Dne 23. 04. 2024 jsme vyhlásili 2. výzvu OP TAK - Technologie pro MAS - v rámci SCLLD 2021-2027 "Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region III".

Publikováno: 23. 04 2024

Více...

1. výzva SZP

24. 4. 2024 vyhlašujeme 1. dotační výzvu z operačního programu SZP (Společná zemědělská politika). Podpořena budou opatření (fiche) na podporu podnikání, lesnictví, činnosti neziskových organizací a základního vybavení v obcích. Těšíme se na vaše projektové záměry.

Publikováno: 23. 04 2024

Více...

Aktuální projekty MAS

Navigační infrastruktura pro cyklo a pěší turistiku

Navigační infrastruktura pro cyklo a pěší turistiku

Více informací
MAS Šumperský venkov - I

MAS Šumperský venkov - I

Více informací
OPZ+: Lepší život na šumperském venkovu

OPZ+: Lepší život na šumperském venkovu

Více informací
Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

Více informací
Od vidlí po vidličku

Od vidlí po vidličku

Více informací
Pracovní četa MAS, kulturní vybavení

Pracovní četa MAS, kulturní vybavení

Více informací

Naši partneři a projekty

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.