Dotace přes MAS:

  • V programovém období 2007-2013 jsme vám přes dotace pomohli získat cca 21 mil. Kč z PRV (Programu rozvoje venkova).
  • V programovém období 2014-2020 jsme vám přes dotace pomohli získat cca 66 mil. Kč z PRV, IROP, OPZ (Programu rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost).
  • V programovém období 2021-2027 do regionu přineseme dalších, cca 90 mil Kč ze SZP, IROP, OPZ+, OPTAK, OP JAK (Společná zemědělská politika, Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost+, Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Operační program Jan Amos Komenský)

 

Jak získat dotace přes MAS? >>

Aktuální výzvy MAS >>

 

Dotační možnosti mimo MAS:

Kde hledat další dotační možnosti? Mimo MAS je možné na váš projekt získat finance dále také z národních programů a programů EU (najdete na webech ministerstev). Nejrůznější dotační tituly vypisuje také krajský úřad Olomouckého kraje.

Odkazy na další dotace mimo MAS:

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.