Místní akční skupina Šumperský venkov v rámci svých aktivit pomáhá realizovat projekty trojího typu:

  • projekty LEADER

    projekty pro obce, podnikatele a neziskový sektor
  • projekty spolupráce

    národní a mezinárodní projekty realizované ve spolupráci s jinými MAS
  • další projekty MAS Šumperský venkov

    projekty realizované v rámci různých dotačních titulů mimo PRV, včetně projektů realizovaných s jinými subjekty (např. projekty Místní partnerství zaměstnanosti, Místní akční plány apod.)

 

O jednotlivých projektech se můžete dočíst v sekcích k těmto projektům.

 

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.