OPZ+: Lepší život na šumperském venkovu Reg. č.: CZ.03.02.01/00/22_008/0000027

 

Období realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 Rozpočet projektu: 8 962 377,83 Kč Příjemce: MAS Šumperský venkov, z.s. Partneři s finančním příspěvkem:

  • BEC  družstvo - Business and Employment Co-operative
  • Pontis, o.p.s.
  • RC Vikýrek, z.s.

 

Anotace projektu: Cílem projektu je zlepšení života na šumperském venkovu v oblasti zaměstnanosti (zvýšení zaměstnanosti a především uplatnitelnosti osob ohrožených pracovním neúspěchem nebo vyloučených z pracovního procesu na trhu práce; umožnění rozjezdu vlastního podnikání), sociální práce (aktivizace seniorů a obecně snížení rizika sociálního vyloučení a izolace na venkově) a prorodinných aktivit (řešení problému obtížné dostupnosti kvalitních služeb zaměřených na podporu rodin s malými dětmi).

Projekt se skládá ze 4 dílčích aktivit realizovaných příjemcem a jednotlivými partnery s finančním příspěvkem:

1) PODPORA PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ:

Cílem je vyšší uplatnitelnost vyloučených obyvatel na trhu práce a jejich pracovní samostatnost (naučit osoby dlouhodobě nezaměstnané pracovním návykům a pomoct jim se zviditelnit na trhu práce a díky tomu si najít stálé zaměstnání).

2) PODPORA PODNIKÁNÍ NA ZKOUŠKU:

Projekt umožní vybraným účastníkům rozjet vlastní podnikání, absolvovat podnikatelský program včetně poskytnutí mentoringu a získat mzdový příspěvek na 6-12 měsíců na testování svého podnikání.

3) PODPORA KOMUNITNÍ (SOCIÁLNÍ) PRÁCE:

Projekt reaguje na málo dostupné aktivizační služby pro seniory, kteří již nejsou příliš aktivní či mají zdravotní omezení. Dalším cílem projektu je snížit riziko sociálního vyloučení a izolace na venkově a naučit cílovou skupinu lépe řešit své problémy, pomoci najít se sociálním pracovníkem vhodné řešení problému.

4) PODPORA PRORODINNÝCH AKTIVIT:

Projekt řeší problém obtížné dostupnosti kvalitních služeb zaměřených na podporu rodin s malými dětmi. Klade si za cíl zkvalitňování a rozšiřování služeb definovaných cílových skupin, aby byl vytvořen systém pro vzájemné doplňování a rozvoj aktivit.

 

Kontakty:

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.