Místní akční skupina (MAS) Šumperský venkov je zapsaný spolek, který si dává za cíl spojovat:

  • lidi,
  • obce,
  • firmy
  • a neziskové organizace

  obcí šumperského venkova, a spolu s nimi toto území rozvíjet. MAS Šumperský venkov byla založena v roce 2006. K dnešnímu dni ji tvoří celkem 16 obcí, s více než 26 tisíci obyvatel. Občané z těchto obcí mohou prostřednictvím místní akční skupiny žádat o finanční prostředky na své projekty. Jejich projekty by přitom měly být v souladu se strategií regionu. Hlavní výhodou MAS je to, že strategické dokumenty netvoří ministři od svého stolu na ministerstvu, ale sami lidé, kteří v obcích žijí. To, jakým směrem se bude region ubírat, a na co přidělené peníze půjdou, tak mohou ovlivňovat přímo místní občané – na základě potřeb a priorit svého regionu.

Hlavní úkoly MAS:

  • zveřejňujeme výzvy pro žadatele o dotace,
  • konzultujeme s vámi vaše projekty,
  • pomáháme vám s administrativními záležitostmi dotací,
  • hodnotíme a vybíráme projekty které budou financovány,
  • kromě toho pořádáme a spolupracujeme i na dalších informačních, vzdělávacích, poradenských činnostech, projektech a akcích, které pomáhají rozvíjet náš region.

  Podívejte se na úspěšné projekty, které naše MAS pomohla realizovat, najdete je v sekci Projekty.

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.