MAS Šumperský venkov se zapojuje do programu Nová zelená úsporám Light, který nejzranitelnějším domácnostem nabízí možnost finanční pomoci na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů až do výše 150 tisíc korun.

Zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměna oken a vchodových dveří, které mohou být provedena i svépomocí, přinesou okamžité snížení spotřeby energií na vytápění. Projekty je možné realizovat od 12.9.2022, přičemž náklady si žadatel může nechat proplatit zpětně (až má zrealizováno) nebo prostřednictvím zálohy (zrealizovat pak musí do 1 roku od proplacení žádosti).

Od 2. 5. 2023 je možné také požádat o 90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody.

Žádat o solární nebo fotovoltaický ohřev vody můžete i v případě, že jste podali již jednu žádost o dotaci a to před 2.5.2023 nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dvěří z NZÚ Light.

Od 28. 3. 2024 mohou žadatelé podat žádost na druhou aktivitu NZU light (zeteplení/ohřev vody), když v předchozích výzvách měli podanou žádost na jednu - jinou - aktivitu NZU light. Žadatelé tedy mají možnost podat žádost na ohřev vody, když v předchozích výzvách žádali na zateplení nebo naopak.

UPOZORNĚNÍ! Montáž systému musí provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

 

Od 17. 1. 2024 jsou změněny podmínky pro získání dotace NZÚ light.

Mezi tyto změny patří:

 • Zabudování oken a dveří musí být provedeno v souladu s ČSN 74 60 77
 • Okna s izolačním 3-sklem budou mít tloušťku rámu 80 mm nebo Uw ≤ 0,9
 • Solární fotovoltaický ohřev vody včetně nového zásobníkového ohřívače (bojleru) – dotace 90 000 Kč, bez bojleru 60 000 Kč
 • Solární termický ohřev vody včetně nového zásobníkového ohřívače  (bojleru) 90 000 Kč, bez bojleru 60 000 Kč

 

Kdo může žádat od 17. 1. 2024:

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni před 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni před 12. září 2022
 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
  NEBO
  v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)
  NEBO
  v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci některý ze členů domácnosti pobíral přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti žadatele.

 

 

S čím vám pomůžeme?

 • poradíme, zda nebo v jakých případech máte na podporu nárok
 • provedeme vás celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace

 

Žádosti bude možné podávat od 17. 1. 2024 prostřednictvím elektronického systému AIS SFŽP přes elektronickou identitu žadatele. Pro elektronické podání bude nezbytná IDENTITA OBČANA/Bankovní identita a BANKOVNÍ ÚČET.

Konzultovat můžete už nyní. Osobně pouze po předchozí tel. domluvě.

 

Kontakty:

 • Božena Navrátilová Mildová, 775757132, mildova@sumperskyvenkov.cz
 • Adéla Nováková, 775757133, novakova@sumperskyvenkov.cz
 • Petra Kucinová, 775757131, kucinova@sumperskyvenkov.cz

 

Dokumenty:

 

Aktuality

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.