22. prosince 2021 vyhlašujeme 6. výzvu PRV, zaměřenou na investice pro podnikatele, zemědělce a lesníky.

Vyhlášení výzvy: 22. 12. 2021 – lze generovat žádost na Portálu Farmáře. Příjem žádostí: 3. 1. – 4. 2. 2022

Každý žadatel podává žádost prostřednictvím svého účtu na Portálu FarmářeŽádosti doporučujeme před podáním zkonzultovat!

!Upozornění: Právnické osoby, vč. neziskových organizací musí být nově zaregistrované do evidence skutečných majitelů na: www.issm.justice.cz

 

Témata 6. výzvy PRV MAS Šumperský venkov

Základní dokumenty k výzvě:

 

Preferenční kritéria Fichí

nutné nejprve stáhnout a poté otevřít z vašeho PC

 

Další podpůrné dokumenty k výzvě č. 6

 

Seminář pro žadatele:

Seminář pro žadatele 6. výzvy PRV proběhne 13. ledna 2022 od 15:00 v Novém Malíně.

 

Přijaté projekty k 4.2.2022

Seznam projektů doporučených/nedoporučených k podpoře – více informací viz Zápisy z jednání orgánů (programový výbor 7.4.2022)

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.