Dne 23. 04. 2024 jsme vyhlásili 2. výzvu OP TAK - Technologie pro MAS - v rámci SCLLD 2021-2027 "Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region III".

Celková alokace výzvy (CZV): 940 000,- Kč

Příjem žádostí o dotaci: 23. 04. – 24. 05. 2024

Bližší informace: text výzvy, pravidla, hodnotící kritéria a vzory naleznete zde.

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.