10. ledna 2023 vyhlašujeme 8. výzvu PRV, zaměřenou na investice pro neziskové organizace, základní služby a rozvoj občanské vybavenosti v obcích MAS.

Vyhlášení výzvy: 10. 1. 2023 – lze generovat žádost na Portálu Farmáře.

Příjem žádostí: 1. 2. – 28. 2. 2023

Každý žadatel podává žádost prostřednictvím svého účtu na Portálu FarmářeŽádosti doporučujeme před podáním zkonzultovat!

!Upozornění: Právnické osoby, vč. neziskových organizací musí být zaregistrované do evidence skutečných majitelů na: https://esm.justice.cz

!Upozorňujeme, že Pravidla vyžadují, aby všechny projektové záměry byly v souladu s Plánem rozvoje obce, v níž projekt bude realizován. 

 

Témata 8. výzvy PRV MAS Šumperský venkov

Základní dokumenty k výzvě:

 

Preferenční kritéria Fichí

nutné nejprve stáhnout a poté otevřít z vašeho PC

Další podpůrné dokumenty k výzvě č. 8

 

Seminář pro žadatele:

Seminář pro žadatele 8. výzvy PRV proběhne 9. února 2023 od 15:00 v Novém Malíně.

Podklady ze semináře

 

Přijaté projekty k 28.2.2023

Seznam žádostí doporučených k podpoře – více informací viz Zápisy z jednání orgánů (programový výbor 4.5.2023)

 

Seminář pro příjemce:

Seminář pro příjemce dotace v 8. výzvě PRV proběhne 25. července 2023 od 14:00 v Novém Malíně.

Podklady ze semináře

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.