24. května 2021 vyhlašujeme 5. výzvu PRV, zaměřenou na investice pro podnikatele a zemědělce.

Vyhlášení výzvy: 24. 5. 2021 – lze generovat žádost na Portálu Farmáře. Příjem žádostí: 31. 5. – 23. 6. 2021

Každý žadatel podává žádost prostřednictvím svého účtu na Portálu FarmářeŽádosti doporučujeme před podáním zkonzultovat!

!Upozornění: Právnické osoby, vč. neziskových organizací musí být nově zaregistrované do evidence skutečných majitelů na: www.issm.justice.cz

 

Témata 5. výzvy PRV MAS Šumperský venkov

Základní dokumenty k výzvě:

 

Preferenční kritéria Fichí

nutné nejprve stáhnout a poté otevřít z vašeho PC

 

Další podpůrné dokumenty k výzvě č. 5

 

Seminář pro žadatele:

Seminář pro žadatele 5. výzvy PRV proběhne 10. června 2021 od 15:00 v Novém Malíně.

 

Přijaté projekty k 23.6.2021

Seznam projektů doporučených/nedoporučených k podpoře - více informací viz Zápisy z jednání orgánů (programový výbor 19.8.2021)

 

Seminář pro příjemce:

Seminář pro příjemce 5. výzvy PRV proběhne 16. září 2021 v 14:00 v Novém Malíně

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.