Od dnešního rána přijímá MŠMT dotační žádosti neziskových organizací, které se zabývají neformálním vzděláváním mládeže.

Aby mohly být organizace podpořené, musí mít mezi svými členy min. 20 členů z řad mládeže do 18 let, mít min. 3 letou historii, vybírat členské/pravidelné účastnické příspěvky a vykonávat jinou než sportovní činnost (tzn. nejde o sportovní organizaci). Pak mohou žádat na 2-3 leté projekty týkající se rozvoje jejich pracovníků, dobrovolníků, komunitních setkávání a vzdělávání dětí... v hodnotě 250 000 Kč (+ 2 500 Kč/1člena z řad mládeže). Výhodou programu je zjednodušené vykazování - projekt je realizován prostřednictvím předem stanovených šablon, které si organizace navolí. Přičemž jejich vyúčtování je o mnoho snazší, než jiné dotace.

Příjem žádostí do 30. 8. 2024 nebo do vyčerpání 120 % alokace. Statistiky k odčerpané alokaci dotační výzvy a kompletní podmínky, najdete na stránkách dotační výzvy:

https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_24_031-sablony-pro-neformalni-vzdelavani/

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.