Seminář pro příjemce dotace 1. výzvy SZP – 20. 05. 2024

Seminář pro příjemce dotace 1. výzvy SZP – 20. 05. 2024

Publikováno: 17. 05 2024

Více...

Vyhlásili jsme 2. výzvu OP TAK

Dne 23. 04. 2024 jsme vyhlásili 2. výzvu OP TAK - Technologie pro MAS - v rámci SCLLD 2021-2027 "Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region III".

Publikováno: 23. 04 2024

Více...

1. výzva SZP

24. 4. 2024 vyhlašujeme 1. dotační výzvu z operačního programu SZP (Společná zemědělská politika). Podpořena budou opatření (fiche) na podporu podnikání, lesnictví, činnosti neziskových organizací a základního vybavení v obcích. Těšíme se na vaše projektové záměry.

Publikováno: 23. 04 2024

Více...

Realizace projektu MAS Šumperský venkov - I z OPTP

Od poloviny roku 2023 realizujeme projekt MAS Šumperský venkov - I, který realizujeme z OPTP 2021-2027. Zajistí v příštích letech chod kanceláře MAS a realizaci SCLLD 2021+.

Publikováno: 16. 04 2024

Více...

Dotační výzva MŠMT na Šablony pro neziskové organizace

Od dnešního rána přijímá MŠMT dotační žádosti neziskových organizací, které se zabývají neformálním vzděláváním mládeže...

Publikováno: 08. 04 2024

Více...

Snídaně starostů - 19. 4. 2024

19. dubna proběhne v Novém Malíně tradiční Snídaně starostů, tentokrát z obcí MAS Šumperský venkov. Připraveni jsou zajímaví hosté.

Publikováno: 25. 03 2024

Více...

Partnerství s ICOK - Chytrý nabíjecí elektrický vláček s dráhou a sady kolejí pro naše školy

V rámci projektu jsme díky ICOK (Inovační centrum Olomouckého kraje) pořídili 8 sad Intelino Smart Train – Chytrý nabíjecí elektrický vláček s dráhou a sady kolejí. Sady jsou půjčovány do škol a pomáhají zpestřit výuku ve třídách.

Publikováno: 08. 03 2024

Více...

Jednání programového výboru MAS - 12. 3. 2024

Dne 12. 03. 2024 od 14:30 se bude konat v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Malín jednání programového výboru. Předmětem jednání bude výběr projektů přijatých ve 3. výzvě IROP a 1. výzvě OP TAK MAS Šumperský venkov.

Publikováno: 05. 03 2024

Více...

Hlasování valné hromady per rollam 26. 2. -1. 3. 2024

Ve dnech 26. 2. až 1. 3. 2024 měli členové valné hromady MAS Šumperský venkov možnost hlasovat per rollam...

Publikováno: 04. 03 2024

Více...

Jednání výběrové komise - 28. 2. 2024

28. 02. 2024 od 14:00 se bude konat v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Malín jednání výběrové komise. Předmětem jednání bude věcné hodnocení projektů přijatých ve 3. výzvě IROP a 1. výzvě OP TAK MAS Šumperský venkov.

Publikováno: 20. 02 2024

Více...

Hlasování valné hromady per rollam 8.-15. 1. 2024

Ve dnech 8. 1. 2024 až 15. 1. 2024 měli členové valné hromady MAS Šumperský venkov, z. s. možnost hlasovat per rollam...

Publikováno: 24. 01 2024

Více...

Nová zelená úsporám LIGHT - POZOR na dodavatele fotovoltaiky!

Rádi bychom varovali před nekalým jednáním mnohých dodavatelských firem fotovoltaických systémů pro ohřev vody, které vám místo dotace mohou přidělat četné starosti s realizací - nejčastěji dochází k dodávkám předraženého nefunkčního systému (dodavatelé využívají neznalosti technických údajů ze strany žadatele a cen na trhu) či nedodržení dotačních podmínek, kdy pak žadatele tato řešení vycházejí až příliš draho. Dávejte si pozor, jaké smlouvy podepisujete a poctivě čtěte veškeré závazky, které plynou z podpisu smlouvy s dodavateli. Doporučujeme sledovat také osvědčené recenze firem.

Publikováno: 17. 01 2024

Více...
1 2 3 32

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.