Dne 5. 12. 2019 proběhne v prostorách kanceláře MAS seminář pro žadatele aktuálních výzev OPŽP MAS Šumperský venkov:

http://www.sumperskyvenkov.cz/strategie-2014-2020/4-opzp/

http://www.sumperskyvenkov.cz/strategie-2014-2020/5-opzp/

Na seminář se přihlašujte nejpozději do 4. 12. 2019 - janickova@sumperskyvenkov.cz

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.