Dnes byl v rámci naší strategie pro období 2021-2027 s názvem „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region III“ schválen programový rámec IROP (Integrovaný regionální operační program), díky kterému budeme moct v našem regionu v příštích letech podpořit projekty s celkovými způsobilými výdaji ve výši 29 588 054 Kč (celková výše dotace 28 108 652 Kč). Jde o 70% celkově vymezené alokace pro naši MAS. V případě úspěšného čerpání se můžeme těšit na zbylých 30 %.

Těšíme se na vaše projektové záměry!

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.