Přijměte pozvání na propagační akci k SCLLD MAS Šumperský venkov "Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II" s názvem Co se s MASkou podařilo v období 2024-2020, která proběhne 11. 8. 2023 od 14:00 v sídle kanceláře MAS, v Novém Malíně.

Pozvánka: Plakát_11.8.2023

Kdy: 11. 8. 2023

Kde: zasedací místnost Obce Nový Malín, adresa: Nový Malín 240, 78803

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.