Dnes byl v rámci naší strategie pro období 2021-2027 s názvem "Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region III" schválen programový rámec pro OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost), díky kterému budeme moct v našem regionu koncem roku podpořit technologie v malých a středních podnicích dotací v celkové výši 1 790 000 Kč (zatím).

OP TAK je zcela novou oblastí podpory přes MASky. V tuto chvíli mohou začít přípravy dotační výzvy přes MAS Šumperský venkov, kterou předpokládáme vypsat na podzim 2023. Těšíme se na vaše projektové záměry!

Podmínky dotačního programu

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.