Dne 18. 9. 2023 od 14:00 se bude konat v zasedací místnosti Obecního úřadu Nový Malín jednání programového výboru MAS. Předmětem jednání bude hodnocení a schválení k podpoře projektů přijatých v 9. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, schválení 10. výzvy PRV a dále schválení výzvy č. 1 - 2 IROP 2021+ vč. hodnoticích kritérií a Interních postupů.

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.