LEADER konference LINC Czech Republic Naše místní akční skupina získala pořadatelství evropské konference místních akčních skupin, která se uskuteční v našem regionu a prostředí krásných Jeseníků. Konference LINC se v ČR konala vůbec poprvé, přičemž měla proběhnout nejprve v termínu 15.-18. 9. 2020. Kvůli situaci kolem COVID-19 nakonec musela být odložena na rok - 2022. Konference se tak uskutečnila až 21.-24. 6. 2022. LINC se zabývá tématikou rozvoje venkovských oblastí napříč Evropou a metodou LEADER (na níž je založena filosofie MAS). Zůčastnilo se jí více než tři stovky účastníků z 20 zemí - z Evropy i mimo ni. web: linc2022.eu Výstupy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.