MAS Šumperský venkov

Organizační struktura

Předseda spolku:

 • obec Dolní Studénky, zastoupená starostou obce Ing. Radimem Sršněm, Ph.D.

 

Místopředseda spolku:

 • Spolek sportovců v areálu zdraví Velké Losiny, z. s.,
  zastoupená Josefem Mrnkou

Valná hromada MAS:

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS a tvoří ji všichni členové MAS. Do působnosti Valné hromady patří zejména schválení jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů MAS, pokud není jejich schválení právním řádem nebo rozhodnutím Valné hromady svěřeno jinému orgánu MAS, schválení základních programových dokumentů Spolku, zejména rozvojových strategií, a kontroluje jejich plnění, odpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  (dále jen SCLLD)  v území působnosti MAS, schválení SCLLD a způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrových kritérií pro výběr projektů, schválení zpráv o činnosti orgánů spolku, schválení stanov a jejich změn, rozhodování o přijetí nových členů spolku a o zrušení členství ve spolku, volba a odvolání členů orgánů spolku, rozhodování o změně územní působnosti spolku, rozhodování o výši členských příspěvků a jejich splatnosti, schválení rozpočtu spolku pro nadcházející rok, schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku podle čl. VI stanov, rozhodování o fúzi nebo zrušení spolku.

VS=veřejný sektor, SSn=Soukromý sektor – nezisková organizace, SSp=Soukromý sektor – podnikatelé.

 

Dozorčí rada MAS

ze dne 21.11.2017:

 • VS – Obec Hraběšice, zastoupena starostkou Helenou Večeřovou
 • VS – Obec Libina, zastoupená Zdenou Zahradníkovou
 • SSn – SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Šumperk, zastoupeno Milenou Sobotkovou
 • SSn – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky, zastoupený Michalem Strnadem
 • SSp – Stanislav Moťka, OSVČ Sobotín

 

Do působnosti Dozorčí rady patří zejména projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, dohled nad činností MAS, zejména zda je vyvíjena v souladu s platnými právními předpisy, pravidly, standardy MAS a SCLLD, nahlížení do účetních knih a jiných dokladů MAS týkajících se její činnosti a kontrola tam obsažených údajů, svolání mimořádného zasedání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS, kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS, nese zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).

 

Programový výbor MAS

ze dne 27. 11. 2019:

 • SSp – Mgr. Vlasta Sršňová, OSVČ Dolní Studénky
 • SSn – Český svaz žen o. s., Dolní Studénky, zastoupen Janou Kozlovskou
 • SSn – vÚžasu z. ú. zastoupen Renatou Čechovou
 • SSn – TJ Sokol Dolní Studénky, zastoupena Taťánou Kašparovou
 • SSn – Jeseníky přes hranici, z. s., zastoupena Terezou Schreiberovou
 • VS – ZŠ a MŠ Údolí Desné, zastoupena Martinem Gronychem
 • VS – Obec Loučná nad Desnou, zastoupena starostkou Petrou Harazímovou
 • VS – Obec Vikýřovice, zastoupena starostou Václavem Mazánkem
 • VS – Státní zámek Velké Losiny, zastoupen Anetou Surmovou

 

Programový výbor je výkonným orgánem MAS a mezi jeho hlavní úkoly patří zejména schválení uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, schválení výzev k podávání žádostí, výběr projektů k realizaci a stanovení výši alokace na základě návrhu výběrové komise, svolání zasedání Valné hromady nejméně jednou ročně, sestavení návrhu rozpočtu spolku, rozhoduje o nakládání s movitým majetkem spolku v hodnotě nepřesahující 50.000,- Kč, rozhodování o způsobu odměňování a výši odměn členů orgánů spolku, schválení účasti spolku v jiných profesních nebo zájmových organizacích a volba jeho zástupce v těchto organizacích, koordinace činnosti při realizaci rozvojové strategie spolku a sledování a vyhodnocování jejího plnění.

 

Výběrové komise MAS

ze dne 27. 11. 2019:

 • SSp – Zdeněk Hubáček, OSVČ Rapotín
 • SSp – Ruční papírna Velké Losiny, a.s., zastoupená Petrem Foučkem
 • SSp – Mespol Medlov, a. s., zastoupena Josefem Smyčkou
 • SSn – SDH v Dolní Libině, zastoupena Tomášem Kobzou
 • SSn – Klub osadníků Třemešek u Oskavy, zastoupený Annou Beránkovou
 • VS – Obec Bludov, zastoupena starostou Pavlem Stonem
 • VS – Obec Sobotín, zastoupena starostkou Ivetou Fojtíkovou
 • VS – Obec Velké Losiny, zastoupena starostkou Janou Fialovou
 • VS – Obec Vernířovice, zastoupena starostkou Bohumilou Hojgrovou

Náhradníci:

 • VS: Obec Oskava, zastoupena Stanislavem Hýbnerem, SSn: Svaz lnu a konopí, z.s. zastoupen Marií Bjelkovou.

 

Do působnosti Výběrové komise patří zejména výběr projektů na základě objektivních kritérií – stanovení jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD a navržení vybraných projektů ke schválení Programovému výboru k financování v rámci příslušného dotačního titulu.

AKTUÁLNÍ VÝZVY MAS
  Více informací
ÚZEMÍ MAS
Uzemí MAS
  Více informací
RYCHLÝ KONTAKT

Telefon:
+420 583 285 437

E-mail:
kancelar@sumperskyvenkov.cz

  Zobrazit kontakt
KALENDÁŘ
Leden  2020
PoÚtStČtSoNe
 12
 • Ukončení příjmu žádostí v 4. a 5. výzvě OPŽP

  Začátek: 19.00, 2.1.2020

345
6789101112
13141516171819
2021222324
2526
272829
 • PRV - seminář pro žadatele ve 4. výzvě - pro F1, F3, F5

  Začátek: 15.00, 29.1.2020

  Místo: Nový Malín - Obecní Úřad, Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín, Česko

30
 • PRV - seminář pro žadatele ve 4. výzvě - pro F9

  Začátek: 13.00, 30.1.2020

  Místo: Nový Malín - Obecní Úřad, Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín, Česko

31 
AKTUÁLNÍ PROJEKTY
Vybavení na kulturní
akce & VPP
  Další projekty