MAS Šumperský venkov

Podmínky členství

Otevřenost MAS

MAS se po celou dobu své existence snaží obyvatele regionu seznámit s možnostmi spolupráce s MAS a co možná nejvíce potenciální zájemce k tomuto motivovat. V současné době eviduje MAS Šumperský venkov celkem 42 členů. Významně se rozrostla v červenci roku 2008, kdy na proběhnuvší valné hromadě bylo schváleno přistoupení čtyř nových obcí a pěti soukromých subjektů do MAS. Zájem nových subjektů o členství v MAS je dokladem úspěšně se rozvíjející spolupráce jak uvnitř subjektu samotného tak směrem vně. Lze předpokládat, že v případě podpoření realizace SPL, dojde k dalšímu navýšení počtu aktivních a pracujících členů MAS.

Členství v MAS

Pokud jde o podmínky vzniku členství v MAS, tyto jsou upraveny v čl. 3 stanov MAS. Platí, že členem MAS se může stát fyzická i právnická osoba, která projeví zájem o členství a vyplní závaznou přihlášku, jež je k dispozici na webových stránkách a sekretariátu MAS. O samotném vzniku členství pak rozhodne valná hromada jako nejvyšší orgán spolku na nejbližší schůzi konané po podání přihlášky toho kterého zájemce. Žadatel je o rozhodnutí valné hromady bezodkladně informován.

V zásadě neexistují žádná omezení či preference toho kterého subjektu, podstatné je, aby zájemce o členství v MAS byl začleněn do jedné zájmové skupiny a reprezentoval tak zájmy určité skupiny obyvatel regionu – veřejný sektor, nestátní neziskové organiziace, soukromý sektor. Cení se především zájem o dění v regionu a o spolupráci v oblasti jeho rozvoje. Za právnickou osobu v MAS jedná buďto zastoupením na základě plné moci pověřená fyzická osoba anebo osoba oprávněná za právnickou osobu jednat na základě zákona.

S členstvím MAS jsou spjata práva i povinnosti. Mezi oprávnění člena patří především právo účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat na ní, vyžadovat informace o činnosti a hospodaření MAS, jmenovat a odvolávat členy orgánů MAS a být volen do orgánů MAS. Mezi základní povinnosti pak patří dodržování stanov MAS, chovat se čestně vůči spolku a platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny, respektovat přijatá usnesení valné hromady a plnit úkoly stanovené orgány MAS.

Zánik členství v MAS je rovněž upraven ve stanovách. Platí zásada dobrovolnosti členství v MAS. Důvody zániku členství jsou vystoupení, vyloučení, úmrtí, resp. zánik, člena MAS a konečně zánik samotné MAS. Vystoupení člena z MAS se děje prostým oznámením o této skutečnosti adresovaným do sídla MAS, přičemž účinnost zániku členství nastává dnem dojití oznámení do sídla MAS. Valná hromada bere zánik členství vystoupením na vědomí. V případě porušování stanov ze strany člena MAS nebo v případě jeho maření dosažení účelu činnosti MAS, může být člen z MAS rozhodnutím valné hromady vyloučen.

 

Chcete se stát členem MAS Šumperský venkov?

Přihláška člena MAS

AKTUÁLNÍ VÝZVY MAS
  Více informací
ÚZEMÍ MAS
Uzemí MAS
  Více informací
RYCHLÝ KONTAKT

Telefon:
+420 583 285 437

E-mail:
kancelar@sumperskyvenkov.cz

  Zobrazit kontakt
KALENDÁŘ
Leden  2020
PoÚtStČtSoNe
 12
 • Ukončení příjmu žádostí v 4. a 5. výzvě OPŽP

  Začátek: 19.00, 2.1.2020

345
6789101112
13141516171819
2021222324
2526
272829
 • PRV - seminář pro žadatele ve 4. výzvě - pro F1, F3, F5

  Začátek: 15.00, 29.1.2020

  Místo: Nový Malín - Obecní Úřad, Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín, Česko

30
 • PRV - seminář pro žadatele ve 4. výzvě - pro F9

  Začátek: 13.00, 30.1.2020

  Místo: Nový Malín - Obecní Úřad, Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín, Česko

31 
AKTUÁLNÍ PROJEKTY
Vybavení na kulturní
akce & VPP
  Další projekty