Dotace

Strategie 2014-2020

SCLLD byla schválena v rámci spolku MAS Šumperský venkov k 29. 2. 2016. Řídícími orgány byla schválena 6. 10. 2017.

SCLLD MAS (k 6. 10. 2017):

 

 

logo-ok-optp-eu-mmr

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území, podporuje subjekty, záměry a zdroje území, hodnotí potenciál a slabiny regionu a navrhuje opatření pro jeho další rozvoj. Skládá se ze tří částí: analytické, strategické a implementační.

 • Analytická část popisuje a vyhodnocuje stávající potenciál území vč. lidského a finančního a rozvojové potřeby regionu. Je v souladu s dlouhodobými rozvojovými záměry. Její součástí je analýza potřeb, socio-ekonomická analýza a analýza slabin, silných stránek, příležitostí a hrozeb regionu.
 • Strategická část stanovuje vizi, strategické a specifické cíle regionu. Následně pak opatření, která určují, jak stanovených cílů dosáhnout. Všechny cíle musí být jednoznačně a měřitelně kvantifikované. V závislosti na jejich předpokládaných cílových hodnotách je nastaven finanční plán strategie. Strategická část neřeší všechny problémy daného území, ale cíleně pouze ty, které jsou pro region klíčové a v rámci daného časového i finančního rámce zvládnutelné, nebo k jejichž řešení může alespoň podstatnou částí přispět. 
 • Implementační část strategie popisuje organizační strukturu a procesy uvnitř MAS. Obsahuje informace, které budou společné pro všechny programové rámce ze strategické části, vč. způsobu jejich monitoringu a evaluace. Cíle stanovené ve strategii budou financovány nejen z dotačních zdrojů z evropských fondů a jiných veřejných prostředků, ale také z vnitřních zdrojů území (obecní rozpočty, soukromé investice).

 

Strategie je zaměřena zejména na oblasti zemědělství a lesnictví, životní prostředí, vědu, výzkum a vzdělání, dopravu, podnikání, cestovní ruch, zaměstnanost a sociální inkluzi. K jejímu zpracování proběhlo několik veřejných projednávání a diskusí, kdy se měli možnost k návrhům vyjádřit nejen odborníci pro jednotlivé oblasti a subjekty, na které má dopad, ale i obyvatelé regionu.

 

AKTUÁLNÍ VÝZVY MAS
  Více informací
ÚZEMÍ MAS
Uzemí MAS
  Více informací
RYCHLÝ KONTAKT

Telefon:
+420 583 285 437

E-mail:
kancelar@sumperskyvenkov.cz

  Zobrazit kontakt
KALENDÁŘ
Leden  2018
PoÚtStČtSoNe
1234567
89
1011
 • Jednání pracovních skupin MAP ORP Šumperk

  Začátek: 15.00, 11.1.2018

  Místo: Základní škola Dolní Studénky, 788 20 Dolní Studénky, Česko

121314
1516
 • Tematický workshop "Podpora přírodních věd na všech stupních vzdělávání"

  Začátek: 9.00, 16.1.2018

  Místo: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc, Česko

1718
 • Seminář pro žadatele výzev pro IROP

  Začátek: 14.00, 18.1.2018

  Místo: Kancelář MAS, Nový Malín 240

 • Seminář pro žadatele - PRV 1. výzva

  Začátek: 15.00, 18.1.2018

  Místo: Obecní úřad Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky, Česko

192021
2223
 • Tematický workshop "Polytechnické vzdělávání pro pedagogy MŠ/ZŠ"

  Začátek: 8.30, 23.1.2018

  Místo: Základní škola Rapotín, Školní 195, 788 14 Rapotín, Česko

2425
 • Příjem žádostí v 1.výzvě PRV

  Začátek: 0.00, 25.1.2018

  Místo: Kancelář MAS, Nový Malín 240

262728
293031
 • Jednání Řídícího výboru MAP vzdělávání ORP Šumperk

  Začátek: 15.00, 31.1.2018

  Místo: Městský úřad Šumperk, Jesenická 621/31, 787 01 Šumperk, Česko, zasedací místnost

 
AKTUÁLNÍ PROJEKTY
Vybavení na kulturní
akce & VPP
  Další projekty