Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Specifické podmínky pro Podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností:

 • Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE
 • žadatelé – mikro a malé podnikatelské subjekty ve venkovských oblastech, zemědělci – z území MAS 
 • Výše dotace:
  45% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky
  35% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky
  25% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky
 • Režim podpory: „de minimis“ nebo Bloková výjimka
 • Pouze investiční výdaje
  – Stavební obnova či výstavba provozoven, kanceláří, malokapacitního ubytování včetně objektů turistické infrastruktury, sportovišť
  – stroje, technologie a další vybavení sloužící pro nezemědělskou činnost
  – doplňující výdaje – úpravy povrchů, parkovací stání, oplocení, zeleň
 • Kódy způsobilých výdajů:
  017 – sekce C zpracovatelský průmysl kromě třídy 12.00, 25.40
  018 – sekce F stavebnictví, kromě skupiny 41.1
  019 – sekce G velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motor. vozidel,
  kromě oddílu 46 a skupiny 47.3
  020 – sekce I ubytování, stravování a pohostinství
  021 – sekce J informační a komunikační činnost, kromě oddílu 60 a 61
  022 – sekce M profesní, vědecké a technické činnosti, kromě oddílu 70
  023 – sekce N 79, 81, 82.1, 82.3, 82.92 administrativní a podpůrné činnosti
  024 – sekce P 85.59 vzdělávání
  025 – sekce R 93 kulturní, zábavní a rekreační činnosti
  026 – sekce S 95, S 96 ostatní činnosti
 • Kritéria přijatelnosti
  – Sportovní, zábavní, rekreační činnost a stravování pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a nebo malokapacitní ubytování
  – Při uvádění na trh nesmí být výstupní produkt uveden v Příloze I Smlouvy o fungování EU nebo musí alespoň převažovat
  – Při zpracování nesmí být výstupní produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování EU
  – V případě investic do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv musí většina vyrobeného paliva sloužit k prodeji nebo pro nezemědělskou činnost
 • Další podmínky:
  • Nemůže žádat žadatel, který 2 roky před podání ŽOD na MAS ukončil stejnou nebo obdobnou činnost
  • Nelze pořídit zemědělské a lesnické stroje
  • Kategorii podniku deklarovanou při podání ŽOD musí žadatel dodržet do podpisu Dohody
  • Výdaje související s ubytovacím zařízení jsou možné pouze do malokapacitních ubytoven s kapacitou 6-40 lůžek
 • Další podmínky pro režim blokové výjimky
  • Při rozšíření výrobního sortimentu musí být ZV o nejméně 200% vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku
  • Při zásadní změně výrobního postupu musí být ZV vyšší než součet provedených účetních odpisů za předchozí 3 účetně uzavřená období
  • Podpora musí mít motivační účinek

Společné podmínky pro všechny fiche PRV:

 • způsobilé výdaje: 50 000 Kč – 5 000 000 Kč
 • realizace projektu na území MAS
 • projekt je v souladu se SCLLD
 • lhůta vázanosti 5 let (od převedení dotace na účet)
 • právní vztahy k nemovitostem: vlastník, spoluvlastnictví (min. 50 %), nájem, pacht, věcné břemeno
 • realizací vznikne samostatný funkční celek
 • žadatel získá min. počet bodů, stanovených MAS (preferenční kritéria) – ta jsou závazná po dobu udržitelnosti projektu
 • závazek vytvoření prac. míst běží 3 roky od převedení dotace na účet u malých a středních firem, 5 let u velkých firem
 • finanční zdraví u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • přílohy k Žádosti o dotaci na MAS:
  • Povolení stavebního úřadu platné a pravomocné při registraci na MAS
  • Projektová dokumentace -LF
  • Půdorys
  • Katastrální mapa –LF
  • Finanční zdraví
  • Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro, malých středních podniků
  • Znalecký posudek při nákupu nemovitosti
  • Přílohy stanovené MAS
 • Přilohy požadované SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)
AKTUÁLNÍ VÝZVY MAS
  Více informací
ÚZEMÍ MAS
Uzemí MAS
  Více informací
RYCHLÝ KONTAKT

Telefon:
+420 583 285 437

E-mail:
kancelar@sumperskyvenkov.cz

  Zobrazit kontakt
KALENDÁŘ
Květen  2020
PoÚtStČtSoNe
 123
456789
 • Ukončení příjmu žádostí ve 4. výzvě PRV

  Začátek: 0.00, 9.5.2020

10
11121314151617
18192021222324
25262728293031
AKTUÁLNÍ PROJEKTY
Vybavení na kulturní
akce & VPP
  Další projekty