Neproduktivní investice v lesích

Specifické podmínky pro Neproduktivní investice v lesích:

 • Zvyšování environmentální a společenské funkce lesa s podporou činností využívajících společenský potenciál lesů, posílení rekreační funkce lesa
 • žadatelé – vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků
 • Výše podpory – 100% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • Kód 029 Neproduktivní investice v lesích
  Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje:
  1) opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků
  2) opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory
  3) opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků,
  4) opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)
  5) nákup pozemku
 • Kritéria přijatelnosti
  • Projekt lze realizovat pouze na PUPFL, který je zařízen platným lesním hospodářským plánem nebo osnovou
 • Další podmínky
  • Podpora musí mít motivační účinek
  • NE na stezky širší než 2m a lesní cesty, které jsou převážně využívány pro účely lesního hospodářství
  • NE výsadba, následná údržba a péče, provozní výdaje

 

Společné podmínky pro všechny fiche PRV:

 • způsobilé výdaje: 50 000 Kč – 5 000 000 Kč
 • realizace projektu na území MAS
 • projekt je v souladu se SCLLD
 • lhůta vázanosti 5 let (od převedení dotace na účet)
 • právní vztahy k nemovitostem: vlastník, spoluvlastnictví (min. 50 %), nájem, pacht, věcné břemeno
 • realizací vznikne samostatný funkční celek
 • žadatel získá min. počet bodů, stanovených MAS (preferenční kritéria) – ta jsou závazná po dobu udržitelnosti projektu
 • závazek vytvoření prac. míst běží 3 roky od převedení dotace na účet u malých a středních firem, 5 let u velkých firem
 • finanční zdraví u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • přílohy k Žádosti o dotaci na MAS:
  • Povolení stavebního úřadu platné a pravomocné při registraci na MAS
  • Projektová dokumentace -LF
  • Půdorys
  • Katastrální mapa –LF
  • Finanční zdraví
  • Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro, malých středních podniků
  • Znalecký posudek při nákupu nemovitosti
  • Přílohy stanovené MAS
 • Přilohy požadované SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)
AKTUÁLNÍ VÝZVY MAS
  Více informací
ÚZEMÍ MAS
Uzemí MAS
  Více informací
RYCHLÝ KONTAKT

Telefon:
+420 583 285 437

E-mail:
kancelar@sumperskyvenkov.cz

  Zobrazit kontakt
KALENDÁŘ
Květen  2020
PoÚtStČtSoNe
 123
456789
 • Ukončení příjmu žádostí ve 4. výzvě PRV

  Začátek: 0.00, 9.5.2020

10
11121314151617
18192021222324
25262728293031
AKTUÁLNÍ PROJEKTY
Vybavení na kulturní
akce & VPP
  Další projekty