Dotace

Informace k OP TAK

Dne 22. 5. 2023 nám byl v rámci SCLLD MAS Šumperský venkov pro období 2021-2027 schválen programový rámec pro OP TAK. V rámci něj vypíšeme v 3Q/2023 dotační výzvu na podporu technologií a inovací z operačního programu OP TAK. Podpora bude směřována mezi podnikatele z území MAS Šumperský venkov. Jaké jsou její základní parametry?

 

Celková alokace MAS Šumperský venkov: 1,79 mil Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt Minimálně výše: 250 000 Kč

Maximální výše: stanoví MAS, max. však 2 mil. Kč

Míra dotace 50%

 

Podporované aktivity

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

 

Jedná se o následující aktivity:

a) Robotizace, automatizace, digitalizace

ve smyslu implementace výrobních a nevýrobních technologií v podniku, prostřednictvím jejichž nákupu dojde k integraci robotizované manipulace (manipulátory, robotické ruky, automatické sklady, dopravníky, automatické zásobníky nástrojů atd.), automatizace vnitřních výrobních či nevýrobních procesů podniku za využití počítačových systémů (komunikační API, systémová automatizace atd.) a digitalizace vnitropodnikových procesů či vývoje produktu (CAD/CAM, systémy skladového hospodářství – WMS, EDI, ERP, MES, MIS, APS, nadstandartní moduly již implementovaných podnikových IS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení výroby a dalších vnitropodnikových procesů spolu s celkovým chodem podniku

b) Web, cloud

ve smyslu pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím (případně s jinými systémy poskytujícími data o výrobě, termínu dodání atd.), nebo pronájmu služeb či programů, které umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např. vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace a další, nejedná se však o cloud ve smyslu uložiště) prostřednictvím internetu;

c) Komunikační a identifikační Infrastruktura a výpočetní technika

ve smyslu zajištění vnitropodnikové konektivity (aktivní a pasivní prvky sítě, komunikační převodníky, instalační materiál atd.) a související zajištění kybernetické bezpečnosti (náklady na opatření zabezpečení IT), případně implementace technologií sloužících pro identifikaci prvků systému (stroje, nástroje, výrobky, materiál či pracovníci) prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky, RFID, CCID, přenosné terminály/tablety atd.), nebo zajištění IT vybavení potřebného pro bezvadný provoz a implementaci nových systémů.

 

Nepodporované aktivity

 • stavební práce; prostá obnova majetku , pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství, pořízení kancelářského nábytku a vybavení, regálů, pořízení repasovaných strojů a zařízení; aktivace
 • u provozovatele se stacionárním zařízením v seznamu EU ETS nelze opatření vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů

 

Oprávnění žadatelé

podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba s českým IČ a oprávnění k podnikání, která zároveň:

* Je malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

* je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR nepřetržitě nejméně po dobu 2 zdaňovacích období předcházejících datu podání žádosti o podporu;

* podniká vpodporovaném výčtu ekonomických činností CZ-NACE (viz níže)

* zapsány skutečné majitele v ESM

* není v likvidaci;

* není s.r.o., kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012

* plní povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku a to nejméně za poslední dvě uzavřená účetní období.

* není ve střetu zájmů dle ust. § 4c zákona č. 159/2006

* nemá na svůj majetek prohlášen konkurz (vyjma povolené reorganizace)

* FO nebo statutární orgán PO splňuje trestní bezúhonnost

 

Více informací k výzvě

AKTUÁLNÍ VÝZVY MAS
  Více informací
ÚZEMÍ MAS
Uzemí MAS
  Více informací
RYCHLÝ KONTAKT

Telefon:
+420 583 285 437

E-mail:
kancelar@sumperskyvenkov.cz

  Zobrazit kontakt
KALENDÁŘ
Září  2023
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314
 • Jednání výběrové komise

  Začátek: 14.00, 14.9.2023

  Místo: 240, Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín, Česko

151617
18
 • Jednání programového výboru

  Začátek: 14.00, 18.9.2023

  Místo: 240, Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín, Česko

192021222324
252627282930 
AKTUÁLNÍ PROJEKTY
Vybavení na kulturní
akce & VPP
  Další projekty