Dotace

Informace k IROP

V programovacím období 2021-2027 je v rámci CLLD MAS Šumperský venkov, z.s. opět podpořen programmový rámec IROP. Jedná se o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu a pořízení vybavení.

 

Alokace MAS

Alokace pro MAS Šumperský venkov v programovém období 2021 – 2027 je 42,2 mil. Kč. (CZV) Z této částky je možné využít na daná opatření  70% – tedy 29,6 mil. Kč (CZV); příspěvek EU 28 mil. V případě úspěšného čerpání ve výzvách bude naší MAS přiděleno zbylých 30% – tedy 12,7 mil. Kč (CZV); příspěvek EU 12 mil. Kč.

Dotace IROP v CLLD je vždy 95%.

Rozdělení alokace mezi opatření bylo schváleno usnesením Valné hromady členů MAS Šumperský venkov, z.s. dne 23.3.2023 na základě předchozích průzkumů v území. MAS bude postupně vyhlašovat výzvy k jednotlivým opatřením. Podrobné informace a podklady budou včas zveřejněny na webu.

 

Opatření IROP MAS Šumperský venkov

Bezpečnost dopravy

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách;
 • doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací.

 

Veřejná prostranství

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
 • revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství;
 • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch.

 

Hasiči

 • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích.

 

Vzdělávání

 • podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
 • budování vnitřní konektivity škol;
 • budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
 • rekonstrukce učeben neúplných škol;
 • navýšení kapacit v mateřské škole (dále i „MŠ“) v území působnosti MAS;
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, s ohledem na zajištění hygienických požadavků
 • navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

 

Sociální služby

 • infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních
  službách

 

Kulturní památky

 • revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů; o doprovodná část projektu: parkoviště u památek.

 

Cestovní ruch

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu);
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
 • propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
 • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center.

 

Další důležité informace:

Souhrn všech informací je na webu ŘO IROP. Naleznete zde vypsané výzvy, obecná i specifická pravidla, aktuality aj.

 

Aktuální výzvy vypsané naší MAS

 

AKTUÁLNÍ VÝZVY MAS
  Více informací
ÚZEMÍ MAS
Uzemí MAS
  Více informací
RYCHLÝ KONTAKT

Telefon:
+420 583 285 437

E-mail:
kancelar@sumperskyvenkov.cz

  Zobrazit kontakt
KALENDÁŘ
Červen  2023
PoÚtStČtSoNe
 1234
567891011
121314151617
18
19202122232425
2627282930 
AKTUÁLNÍ PROJEKTY
Vybavení na kulturní
akce & VPP
  Další projekty