Investice do zemědělských podniků

Specifické podmínky pro Investice do zemědělských podniků:

 • Výše dotace – 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • Zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku
 • Hmotné a nehmotné investice v ŽV a RV
  – zem. stavby a technologie pro ŽV, RV a školkařskou produkci,
  – mobilní stroje
  – peletovací zařízení pro vlastní spotřebu
 • žadatel – zemědělský podnikatel
 • Navýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro LFA oblasti (o situování v LFA rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové výměry pozemků v LPIS v oblastech LFA)
 • Pouze investiční výdaje
 • Předmět dotace musí odpovídat výrobnímu zaměření žadatele
 • Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb
 • Kódy způsobilých výdajů:
  007 – stavby a technologie v živočišné výrobě
  • stavby ustajovacích prostor a chovatelských zařízení
  • pořízení technologií pro živočišnou výrobu
  • skladovací prostory pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku
  • skladovací prostory pro druhotné produkty živočišné výroby, vč. jejich úpravy a zpracování
  • mobilní stroje pro ŽV
  • nemovitosti

008 – stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
• skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce vč. technologií
• nosné konstrukce trvalých kultur včetně protikroupových a protidešťových systémů
• protikroupové systémy a ochranné sítě proti ptactvu ve vinicích
• skleníky, fóliovníky, kontejnerovny
• zahradnické stavby
• mobilní stroje pro RV
• nemovitosti

009 – peletárny pro vlastní spotřebu v zem. podniku

 

Společné podmínky pro všechny fiche PRV:

 • způsobilé výdaje: 50 000 Kč – 5 000 000 Kč
 • realizace projektu na území MAS
 • projekt je v souladu se SCLLD
 • lhůta vázanosti 5 let (od převedení dotace na účet)
 • právní vztahy k nemovitostem: vlastník, spoluvlastnictví (min. 50 %), nájem, pacht, věcné břemeno
 • realizací vznikne samostatný funkční celek
 • žadatel získá min. počet bodů, stanovených MAS (preferenční kritéria) – ta jsou závazná po dobu udržitelnosti projektu
 • závazek vytvoření prac. míst běží 3 roky od převedení dotace na účet u malých a středních firem, 5 let u velkých firem
 • finanční zdraví u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • přílohy k Žádosti o dotaci na MAS:
  • Povolení stavebního úřadu platné a pravomocné při registraci na MAS
  • Projektová dokumentace -LF
  • Půdorys
  • Katastrální mapa –LF
  • Finanční zdraví
  • Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikro, malých středních podniků
  • Znalecký posudek při nákupu nemovitosti
  • Přílohy stanovené MAS
 • Přilohy požadované SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)

 

AKTUÁLNÍ VÝZVY MAS
  Více informací
ÚZEMÍ MAS
Uzemí MAS
  Více informací
RYCHLÝ KONTAKT

Telefon:
+420 583 285 437

E-mail:
kancelar@sumperskyvenkov.cz

  Zobrazit kontakt
KALENDÁŘ
Červenec  2019
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
AKTUÁLNÍ PROJEKTY
Vybavení na kulturní
akce & VPP
  Další projekty